Nyheder
Filtrer
 • Tak til Metha...

  metha

 • Referat fra generalforsamling 2014

  genfref14-1

  genfref14-2

 • Referat fra generalforsamling 2013

  Der blev den 7. juni 2013 afholdt generalforsamling i klubhuset med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse.
  6. Valg af bestyrelsessuppleant.
  7. Tegningsret til Home Bank.
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Eventuelt. 

  Ad. 1: Tom Griffenberg blev valgt til dirigent.

  Ad 2: Formanden aflagde beretning om årets aktiviteter. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

  Ad 3: Kassereren oplæste regnskabet - For et detaljeret regnskab, kontakt da kasseren. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

  Ad. 4: Der var ingen indkomne forslag.

  Ad 5: På valg var Jørn Guldbæk, som ikke ønsker genvalg. Valgt til bestyrelsen blev Jens Thorsen.

  Ad 6: På valg var Svend E. Pedersen, som blev genvalgt. Joan Ziegler meddelte at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen - valgt blev i stedet suppleant Svend E. Pedersen. Valgt som ny suppleant blev Laila Pedersen.

  Ad. 7: Tegningsretten blev vedtaget med fuld enighed.

  Ad 8: Næste års kontingent blev fastsat til kr. 125,-/år.

  Ad 9: Det blev drøftet at vi skulle alle hjælpes ad med at rydde op efter endt spil. Jørn påtalte at han mener at vi skal til at bruge vores krolfbane noget mere. Det blev også bestemt at vi skal skiftes til at spille sammen og blandes noget mere på begge baner, så vi ikke spiller med de samme hver gang. 

  Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved kartoffelsalat og frikadeller.