Nyheder

Glædelig jul og godt nytår

Christmas

Vaarst Petanqueklub ønsker alle medlemmer og sponsorer en rigtig glædelig jul og et godt nytår - Tak for alt i 2018 og på gensyn i 2019!

EU persondataforordning

Persondatapolitik for Vaarst Petanqueklub!

Fra den 25. maj 2018 er den ny EU persondataforordning gældende. 

I følge den må vi kun behandle personoplysninger, hvis den person, som oplysningerne handler om, har givet sit samtykke. Normalt vil man tolke det således, at når en person fx selv melder sig ind i en forening/klub eller melder sig som frivillig og afgiver personoplysninger, så ligger der et samtykke heri.

Vi bruger kun medlemmernes navn, telefonnummer og mailadresse til kontingentopkrævning og eventuelt til orientering om klubbens aktiviteter.

De oplysninger som medlemmerne har givet os, opbevares i klubbens medlemsliste. Kun bestyrelsen via kasserer har adgang hertil. Kassereren er klubbens dataansvarlige.

Medlemskab af klubben er personligt.

Ved medlemskabs ophør vil personoplysninger blive slettet.

Skrivelse med ovenstående ordlyd vil blive uddelt til alle klubbens medlemmer, som samtidigt betragtes som samtykke for at medlemmet har givet sin accept på at ovenstående oplysninger opbevares af klubben så lang tid vedkommende er medlem af klubben.

Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Petanqueklubbens klubhus.

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 14:30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af ny bestyrelse idet den nuværende bestyrelse nedlægger sit mandat.

  3. Indkomne forslag. 
    Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før afholdelse af generalforsamling.

  4. Eventuelt.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling 2018

VPK REF2018

Efterårskomsammen 2017

VPKJUL17

Referat fra generalforsamling 2017

VPKGenRef17

Referat fra generalforsamling 2016

referat16 1

referat16 2

Aktuelle vedtægter

Klubbens aktuelle vedtægter findes her.

Forår 2016 i VPK

VPK16 1